Có 68 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai chất lượng giáo dục kỳ I năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

17Thông tin ba công khai 05-01-2024
2 công khai dự toán năm 2024

(Tải File đính kèm)

15Thông tin ba công khai 02-01-2024
3 Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2023

(Tải File đính kèm)

13Thông tin ba công khai 02-01-2024
4 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

(Tải File đính kèm)

11Thông tin ba công khai 02-01-2024
5 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý VI/2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 02-01-2024
6 Công khai dự toán ngân sách 2023

(Tải File đính kèm)

267Thông tin ba công khai 09-10-2023
7 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III/2023

(Tải File đính kèm)

257Thông tin ba công khai 03-10-2023
8 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-09-2023
9 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-09-2023
10 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-09-2023
11 Công khai thông tin

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-09-2023
12 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 13-07-2023
13 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-07-2023
14 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-07-2023
15 Công bố công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-04-2023
12345